3x
7 - 8.10.2023
1x CAC & 2x CACIB

Varstvo osebnih podatkov

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke, ter slikovni material o razstavi javno objavi.

 

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

 
The exibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for  the dog shows puposes and allows publishing of these data as well as of the show.
 

Nastanitve

Sledi novostim:

Sponsor

Hotel Perla