4x
21 - 24.3.2024
1x CAC & 3x CACIB

Informacije

 

Četrtek / Thursday / Giovedi 21.3.2024 - CACIB Miren

 • od/from/dalle 7.00 Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani
 • 10.00 - Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 10.15 - Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 15.00 - Defile prvakov / Best in Show

Petek/ Friday/Venerdi 22.3.2024 - CAC Komen

 • od/from/dalle 7.00 Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani
 • 9.30 - Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 9.45 - Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 14.30 Defile prvakov/ Best in Show

Sobota / Saturday / Sabato 23.3.2024 - CACIB Miren - Kostanjevica

 • od/from/dalle 7:00 Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani
 • 9:15 Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 9:30 - 13:30 Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 14:30 -  Junior handling
 • 15.00-  Defile prvakov / Best in Show / 

Nedelja/ Sunday/Domenica 24.3.2024 - CACIB Šempeter

 • od/from/dalle 7:00 Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani
 • 9:15 Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 9:30 - 13:30 Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 14:30 - Podelitev nagrade najlepšemu kraškemu ovčarju / Awarding of award to the most beautiful Karst shepherd
 • 15.00-  Defile prvakov / Best in Show / 
 • 16.30 / ZMAGOVALEC ZMAGOVALCEV SPRING KARST WINNER RAZSTAV BIS  IN BIS JUNIOR  IN REZ.BIS IN REZ. BIS J. / BIS & BIS J. SUPREME OF SPRING KARST  WINNER SHOWS & RES.BIS & RES.BIS J.

 

 

 

BEST IN SHOW PROGRAM - JUDGES

 

CACIB Miren

CAC Komen

  CACIB Miren-Kostanjevica

CACIB  Šempeter

 

21.3.2024

22.3.2024

23.3.2024

24.3.2024

 

 

 

 

 

Bis Minor Puppy

Jadranka S. Selimović

Boris Baič

Pierluigi Buratti

Mića Mladenović

 

 

 

 

 

Bis Puppy

Lokodi C. Zsolt

Barbka Novak

Inga Siil

Jadranka S. Selimović

 

 

 

 

 

Bis Brace

Michael Forte

Jadranka S. Selimović

Boris Baič

Pierluigi Buratti

 

 

 

 

 

Bis Veteran

Barbka Novak

Boris Baič

Michael Forte

Lokodi C. Zsolt

 

 

 

 

 

Bis Breeding group

Jadranka S. Selimović

Doron Rachlin

Barbka Novak

Boris Baič

 

 

 

 

 

Best of Non recognised Breeds

Doron Rachlin

Forte Michael

Mića Mladenović

Jadranka S. Selimović

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 1

Pierluigi Buratti

Mića Mladenović

Jadranka Selimović

Barbka Novak

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 2

Jadranka S. Selimović

Lokodi C. Zsolt

Boris Baič

Mića Mladenović

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 3

Lokodi C. Zsolt

Boris Baič

Tina Sterguljc

Jadranka S. Selimović

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 4

Anki Johansson

Inga Siil

Barbka Novak

Doron Rachlin

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 5

Pierluigi Buratti

Barbka Novak

Lokodi C. Zsolt

Inga Siil

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 6

Michael Forte

Lokodi C. Zsolt

Mića Mladenović

Doron Rachlin

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 7

Doron Rachlin

Inga siil

Lokodi C. Zsolt

Michael Forte

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 8

Inga Siil

Anki Johansson

Doron Rachlin

Jadranka S. Selimović

 

 

 

 

 

Best of  FCI Group 9

Anki Johansson

Tina Sterguljc

Michael Forte

Inga Siil

 

 

 

 

 

Best of FCI Group 10

Doron Rachlin

Michael Forte

Barbka Novak

Anki Johansson

 

 

 

 

 

Junior Best in Show

Jadranka S. Selimović

Pierluigi Buratti

Anki Johansson

Michael Forte

 

 

 

 

 

BEST IN SHOW

Mića Mladenović

Doron Rachlin

Inga Siil

Lokodi C. Zsolt

» Spring Karst winner 2024»Junior Supreme BIS

» Spring Karst Winner 2024«  Supreme  BIS

 

Supreme BIS:

Anki Johansson

Junior Supreme:

Inga Siil

 

 

CACIB Miren , CAC Komen , CACIB Miren - Kostanjevica , CACIB Šempeter

Roki za plačilo za posamezno razstavo ali vse tri razstave skupaj
Payment deadline for single show or all three shows together
Pagamento per singola esposizione o tutti e tre gli esposizioni insieme

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 12.3.2024

Zadnji rok za plačila // Closing date payment // Ultima data per pagamento 12.3.2024

Spreminjanje razreda že prijavljenega psa / Changing class of a registered dog / Cambio di classe di un cane registrato : 10.00 €

 

1. rok /
1.st deadline
Cenik do 5.2.2024 /
Price list until 05.2.2024
  CACIB CAC
  1 razstava /
1 show
1 razstava /
1 show
  do /
until
do /
until
  5.2.2024 5.2.2024
Minor puppy 35,00 € 25,00 €
mladiči 4-6 mes.
Puppy 35,00 € 25,00 €
najmlajši 6-9 mes.
Junior 50,00 € 40,00 €
mladi 9-18 mes.
Intermediate 50,00 € 40,00 €
vmesni 15-24 mes.
Open 50,00 € 40,00 €
zreli nad 15-24 mes.
Working 50,00 € 40,00 €
delovni
Champion 50,00 € 40,00 €
prvaki
Veteran 35,00 € 25,00 €
veterani
Slovenian national breed -Karst Shepherd Dog - € - €
Slovenska avtohtona pasma
Breeding Groups/ Registration at the Exhibition place - € - €
Vzrejne skupine/ Prijava v razstavni pisarni
Couple /Registration at the Exhibition place or directly in the online application system - € -  €
Pari/ Prijava v razstavni pisarni ali direktno v sistemu online prijav
* Popust na naslednjega prijavljenega psa / Discount for next registered dog  10 %
Junior handling ; 23.3. ( CACIB Miren- Kostanjevica) 15 €  
Končni /
final deadline
Cenik do 12.3.2024 /
Price list until 12.3.2024
  CACIB CAC
  1 razstava /
1 show
1 razstava /
1 show
  do /
until
do /
until
  12.3.2024 12.3.2024
Minor puppy 45,00 € 35,00 €
mladiči 4-6 mes.
Puppy 45,00 € 35,00 €
najmlajši 6-9 mes.
Junior 60,00 € 45,00 €
mladi 9-18 mes.
Intermediate 60,00 € 45,00 €
vmesni 15-24 mes.
Open 60,00 € 45,00 €
zreli nad 15-24 mes.
Working 60,00 € 45,00 €
delovni
Champion 60,00 € 45,00 €
prvaki
Veteran 45,00 € 35,00€
veterani
Slovenian national breed - Karst Shepherd Dog - € - €
Slovenska avtohtona pasma - kraški ovčar
Breeding Groups/ Registration at the Exhibition place - € - €
Vzrejne skupine/Prijava v razstavni pisarni 
Couple /Registration at the Exhibition place or directly in the online application system - € - €
Pari/Prijava v razstavni pisarni na dan razstave ali direktno v sistemu online prijav
* Popust na naslednjega psa / Discount for next registered dog  10 %
Junior handling 23.3.2024 ( CACIB Miren - Kostanjevica) 15 €  

Informacije za plačilo/ Payments / Pagamento:

Prijava in plačilo je možno IZKLJUČNO preko sistema za prijave: Home Page - Gestione Eventi (enci.it) . / Entries and payment are only possible via online system: Home Page - Gestione Eventi (enci.it)

NA DAN RAZSTAVE PLAČILO NE BO MOŽNO / PAYMENT IS NOT POSSIBLE ON THE DAY OF THE SHOW / NON SARÀ POSSIBILE IL PAGAMENTO AL GIORNO DELLA MOSTRA

Prijavnina za pasmo kraški ovčar je brezplačna; vendar v kolikor se lastnik razstave ne udeleži oz. psa ne odjavi pravočasno, je dolžan poravnati celotno prijavnino za svojega prijavljenega psa.

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 12.3.2024

Zadnji rok za plačila // Closing date payment // Ultima data per pagamento 12.03.2024

Vračilo / Refund / Rimborso

Odjava že registriranega psa je možna do 12.3.2024 Organizator bo povrnil  vstopnine za psa direkno iz sistema Lemonway na kartico do roka zaključka prijav  (po zaključku kataloga)  ; razstavljavec pa se lahko odloči tudi za 100% plačilo za eno od prihodnjih razstav psov istega organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da dogodek preloži ali prekliče.

Unregistration of an already registered dog is possible until 12.3.2024. The organizer will reimburse directly from the Lemonway system to the card until the application deadline (after the catalog is closed); alternatively, the exhibitor can also choose to use 100% of the payment for one of the future dog shows by the same organizer.

The organizer reserves the right to postpone or cancel the event.

La disiscrizione di un cane già registrato è possibile fino al 12.03.2024. L'organizzatore rimborserà  direttamente dal sistema Lemonway alla carta fino alla scadenza della iscrizione (dopo la chiusura del catalogo); in alternativa, l'espositore può anche scegliere di utilizzare il 100% del pagamento per una delle future esposizioni canine dello stesso organizzatore.

L'organizzatore si riserva il diritto di posticipare o annullare l'evento.

 

In the Republic of Slovenia there are certain rules, which foreigners who wish to sell on events, have to abide by.

 

A: The process:

 

1.The client sends us a Business Registration Certificate. For example, the printout from the register like AJPES and FURS.

 

2. We write them an application for a tax number (for entrepreneurs form DR3, for companies DR4). We send the application to their mail adress and they return the signed version.

 

3. We physically bring the application to FURS.

 

4. FURS gives out a tax number. 5. When we have the tax number, we send the client a license for e davki (a web application for tax managing)

 

6. They sign the license and return it to our mail address.

 

7. On the grounds of the license, FURS authorizes us.

 

8. We sumbit an application for obtaining a VAT identification number.

 

9. A mandatory appendix is a confirmation from the organizer, that the client will sell on an event in Slovenia.

 

10. FURS gives out a VAT number.

 

B: selling on the event

 

1. Before the client comes into the country, we buy them a book of paper-linked bills.

 

2. We confirm it on e davki.

 

3. On e davki we get a special digital signature.

 

4. When the client comes to the event, every seller gets a copy of paper-linked bills. We explain the

process of issuing - on every bill they have to add 22% of slovenian VAT.

 

5. One copy of the bill stays in the book of paper-linked bills. When the event is over, we collect those and we take them to FURS through the web application.

 

6. We make a VAT billing and tell them the amount for payment and the date, until which it has to be paid.

 

7. When VAT is paid, we apply for termination of the VAT number.

 

8. The tax number stays, in case the client sells in Slovenia again in the future.

 

All of this can be arranged in the accounting firm NAVIM, although I cannot give the exact cost estimate.yet. In any case, we will try our best to offer you an affordable price. 

 

Contact Mojka Budihna, tax advisor mojka@navim.si

Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati.

Cenik parkirnina/Listino prezzi parcheggio/parking price list      
         
    1 dan/day/giorno 2 dni/days/giorni 4 dni/days/giorni
         
  avto/kombi/auto/van 10,00 € 15,00 € 25,00 €
  kamper/camper/only parking/no electricity 20.00 € 30,00 € 55,00 €
         
Parkirnina se plača na vhodu na parkirišče blagajniku .Plačilo je možno samo v gotovini.  
Il parcheggio  viene pagato all'ingreso del parcheggio al cassiere. I pagamenti sono accettati solo in contanti.
Parking fee is paid at the entrance to the parking cashier. Payments are only accepted in cash.  
         
Vljudno naprošamo ,da za pravilno parkiranje upoštevate navodila osebja !    
We kindly ask that you follow the instructions of the staff for proper parking!    
Vi chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni del personale per un parcheggio adeguato!  
     
     
     
 
 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Cenik parkirnina/Listino prezzi parcheggio/parking price list      
         
    1 dan/day/giorno 2 dni/days/giorni 4 dni/days/giorni
         
  avto/kombi/auto/van 10,00 € 15,00 € 25,00 €
  kamper/camper/only parking/no electricity 20.00 € 30,00 € 55,00 €
         
Parkirnina se plača na vhodu na parkirišče blagajniku .Plačilo je možno samo v gotovini.  
Il parcheggio  viene pagato all'ingreso del parcheggio al cassiere. I pagamenti sono accettati solo in contanti.
Parking fee is paid at the entrance to the parking cashier. Payments are only accepted in cash.  
         
Vljudno naprošamo ,da za pravilno parkiranje upoštevate navodila osebja !    
We kindly ask that you follow the instructions of the staff for proper parking!    
Vi chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni del personale per un parcheggio adeguato!  
     
     
     
   
   

Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

 

Cenik parkirnina/Listino prezzi parcheggio/parking price list      
         
    1 dan/day/giorno 2 dni/days/giorni 4 dni/days/giorni
         
  avto/kombi/auto/van 10,00 € 15,00 € 25,00 €
  kamper/camper/only parking/no electricity 20.00 € 30,00 € 55,00 €
         
Parkirnina se plača na vhodu na parkirišče blagajniku .Plačilo je možno samo v gotovini.  
Il parcheggio  viene pagato all'ingreso del parcheggio al cassiere. I pagamenti sono accettati solo in contanti.
Parking fee is paid at the entrance to the parking cashier. Payments are only accepted in cash.  
         
Vljudno naprošamo ,da za pravilno parkiranje upoštevate navodila osebja !    
We kindly ask that you follow the instructions of the staff for proper parking!    
Vi chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni del personale per un parcheggio adeguato!  
     
     
     
 
 

Povezave do kampov v okolici / Links to campsites in the vicinity / Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://www.visitkras.info/postajalisce-za-avtodome-kamp-sela-na-krasu?p...

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

SLO

Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse samo s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

ENG

It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born after 1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with tails croped for medical reasons. When this exception is being used, a veterinary confirmation must be attached to the entry as well as presented to the Judge in the ring on the Show itself!

ITA

Decisione KSV 8 / 11-2016 (riveduta con decisione del CC KZS 3 / 18-2016): Le esposizioni vietano l'esposizione dei cani con orecchie e code tagliate di tutte le razze nati dopo l' 1. gennaio 2015, ad eccezione dei cani solo con la coda tagliata presentando il certificato veterinario. L'espositore è tenuto a presentare il certificato veterinario al momento della registrazione alla mostra e al giudice fisicamente nel corso della esposizione.

Opatje Selo
5291 Miren
Slovenia
 

 

Nastanitve

Sledi novostim:

Sponsor

Hotel Perla